เครื่องล้างจานเชิงธุรกิจประเภทต่างๆสำหรับธุรกิจของคุณ​

การเช่าเครื่องล้างจาน ด้วยสัญญาแบบลีสซิ่ง

ในการจัดซื้อเครื่องมือที่เกี่ยวกับการทำอาหาร ธุรกิจเหล่านี้จะมองถึงสิ่งที่ได้กลับคืนมาจากการดำเนินกิจการ ซึ่งนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการจัดหาเครื่องล้างจาน และล้างแก้วน้ำ เนื่องด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า และการเพิ่มเพิ่มกำไรจากการขายสินค้า เป็นสิ่งที่ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารต้องการ นี่จึงเป็นเหตุให้ภัตตาคาร, บาร์ และสถานที่หลายๆ แห่ง ได้มีการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ ด้วยการทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง

ประโยชน์จากการการเช่าเครื่องชะล้าง ด้วยสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง
ไม่เหมือนกับสัญญาเช่าแบบทั่วไป คุณมีทางเลือกในการเป็นเจ้าของสินค้าได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาผลประโยชน์ในเรื่องการเสียภาษี
– การเลือกสัญญาดังกล่าว สามารถนำไปใช้หักลดภาษีสำหรับธุรกิจได้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำและคงตัว เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงตลอดระยะสัญญาให้เงินทำงานให้กับคุณ
– หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไปกับสิ่งของที่สามารถเสื่อมสภาพได้ และนำไปใช้ทำอย่างอื่น เช่น การยกระดับสต็อก และการโฆษณามีความยืดหนุ่ย สัญญาแบบลีสซิ่งสามารถปรับปริมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณได้มอบความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจได้ ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัยซื้อสินทรัพย์ได้ในวันนี้ ซึ่งคุณสามารถผ่อนจ่ายได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ไม่ใช่ระยะเวลาเป็นปีไม่จำเป็นต้องพึ่งพาธนาคาร ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกระจายค่าใช้จ่ายในภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนที่จะจ่ายเป็นยอดรวมจำนวนมากผสมผสานอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำอาหาร ภายในสัญญาลีสซิ่งฉบับเดียวสร้างการใช้จ่ายของคุณเอง เช่น การจัดส่ง, การขยายระยะเวลารับประกัน เป็นต้น รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของสัญญาลีสซิ่ง

สัญญาลีสซิ่งที่ยืดหยุ่นได้          
ข้อดีของสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง คือคุณจะได้รับอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด พร้อมการดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ภายในตลอดระยะสัญญา

ช่วยให้อุปกรณ์ใหม่ล่าสุด มีราคาที่จับต้องได้          
ข้อดีอย่างหนึ่ง ที่เป็นหัวจสำคัญของการทำสัญญานี้ คือธุรกิจของคุณจะได้รับเครื่องมือชิ้นใหม่ล่าสุด ในเทคโนโลยีของเครื่องล้างจาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในการหาซื้อเครื่องล้างจานที่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดได้

ลดภาระทางการเงิน          
งบประมาณในการดำเนินการของธุรกิจ นิยมนำมาใช้มากกว่างบประมาณเงินทุน ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้สามารถพิจารณาเรื่องกระแสการเงินในแต่ละวันได้ นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง แทนที่จะดำเนินการซื้อเครื่องล้างจาน เมื่อข้อตกลงในสัญญาลีสซิ่งแบบรายเดือนมีความคงที่แล้ว

ลดหย่อนภาษี          
อุปกรณ์ที่ได้มาจากสัญญาลีสซิ่ง สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งนี่ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์ทุกประเภท สามารถนำมาเข้าอยู่ในสัญญาลีสซิ่งได้ อีกทั้งยังสามารถใช้สัญญาลีสซิ่งร่วมกับอุปกรณ์แบบอื่นได้อีกด้วย ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาลีสซิ่ง สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ล้างจานได้

ความยืดหยุ่นเมื่อสิ้นสุดสัญญา เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งแล้ว คุณสามารถเลือกดำเนินการตามตัวเลือกได้ ดังนี้: เจ้าของอุปกรณ์ เพียงจ่ายเงินเพิ่มเล็กน้อยใช้อุปกรณ์ต่อไป ด้วยค่าเช่ารายเดือนที่ต่ำกว่าคืนอุปกรณ์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขอัพเกรดเป็นอุปกรณ์ใหม่

แหล่งที่มา:
https://www.industrial-warewashers.com/commercial-dishwasher-leasing
https://www.dishwashers-direct.com/commercial-dishwasher-leasing-and-rental

บทความที่น่าสนใจ